Generalforsamling 2019

Juniorklubben Stenstrup afholder generalforsamling mandag d.18. Marts, kl 17.00.

Afholdes i juniorklubbens café, med dagsorden i følge vedtægterne. 
Evt. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. Marts. 
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Facebook

facebook

Instagram

instagram