Generalforsamling i juniorklubben Stenstrup

Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling torsdag d.23. marts 2017, klokken 17.15 i Juniorklubben Stenstrup.

Dagsorden:

1:                  Valg af dirigent                                                      

2:                  Fremlæggelse og godkendelse af Formandens beretning                   

3:                  Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab 2016                                  

4:                  Fastsættelse af kontingent.

                                                                                                                                                           

5:                  Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017                                       

6:                  Valg til bestyrelsen

7:                  Indkomne forslag                                                                                                

8:                  Eventuelt                                                                                                                                                          

Vedtægter og Regnskab, kan 14 dage før generalforsamlingen, downloades via linket http://www.juniorklubben-stenstrup.dk/praktiske-oplysninger/blanketter
- eller på juniorklubbens hjemmeside
www.juniorklubben-stenstrup.dk/ -praktiske oplysninger – blanketter.

Forslag fra medlemmerne, til drøftelse på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, via mail, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Til de fremmødte vil der være kaffe og te.

Kom og vær medskabende, for en god eftermiddag til vores børn.

Uge 7 + 8

Uge 7 byder på:

VINTERFERIE! Juniorklubben ønsker alle en god ferie! Husk at vi holder lukket! Vi ses i uge 8!

 

Uge 8 byder på:

Mandag: 6. årgangsaften! :D

Tirsdag: Fælles bytur, se mere her: http://juniorklubben-stenstrup.dk/kalender/begivenhedsdetalje/120/-/faelles-bytur

Onsdag: Warrior-tema! Kom og slip din indre warrior løs, når Malene åbner op i sin bootcamp og klæder deltagerne på til Warrior-racet i Marts!

Torsdag: Torsdags-toast :D

Fredag: Smoothie-fredag! :D

Derud over skal vi have malet alle vores tønder, som skal bruges i den store fastelavnsfest i Stenstrup Hallen i den følgende weekend :D

Flere artikler ...

Facebook

facebook

Instagram

instagram