Uge 9

Ugen byder på:

Mandag: Katrine kommer og hygger! :D

Tirsdag: 4. årgang drengeaften, se mere her: http://www.juniorklubben-stenstrup.dk/kalender/begivenhedsdetalje/118/-/4-argang-drenge-aften

Torsdag: Torsdags toast!!!!!

Fredag: Fredags-Smoothie!!! :D

 

OBS, ang. morgenåbent i juniorklubben!
Det blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 23/2 2017, at morgen åbnings tilbuddet, i juniorklubben Stenstrup, bliver udvidet til, at vare hele april. Således, at morgenåbent fremadrette ophører ved 1. maj, i stedet for lige efter påske.

OBS, angående generalforsamling
Der er generalforsamlig i junirklubben stenstrup d. 23. marts 2017

OBS, angående påskeferien
Tilmelding til påskeferien, se mere her: http://www.juniorklubben-stenstrup.dk/kalender/begivenhedsdetalje/139/-/ferieklub-paskeferie

Generalforsamling i juniorklubben Stenstrup

Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling torsdag d.23. marts 2017, klokken 17.15 i Juniorklubben Stenstrup.

Dagsorden:

1:                  Valg af dirigent                                                      

2:                  Fremlæggelse og godkendelse af Formandens beretning                   

3:                  Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab 2016                                  

4:                  Fastsættelse af kontingent.

                                                                                                                                                           

5:                  Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017                                       

6:                  Valg til bestyrelsen

7:                  Indkomne forslag                                                                                                

8:                  Eventuelt                                                                                                                                                          

Vedtægter og Regnskab, kan 14 dage før generalforsamlingen, downloades via linket http://www.juniorklubben-stenstrup.dk/praktiske-oplysninger/blanketter
- eller på juniorklubbens hjemmeside
www.juniorklubben-stenstrup.dk/ -praktiske oplysninger – blanketter.

Forslag fra medlemmerne, til drøftelse på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, via mail, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Til de fremmødte vil der være kaffe og te.

Kom og vær medskabende, for en god eftermiddag til vores børn.

Flere artikler ...

Facebook

facebook