Priser/Betaling

Priser:

  1. klasse: 495,- pr. måned
  2. klasse: 425,- pr. måned
  3. klasse: 425,- pr. måned

Juli er betalingsfri.

Der betales fuldt kontingent i August.

Betaling:
I Juniorklubben Stenstrup, benytter vi bankoverførsel. Benyt gerne fast månedlig overførsel.

Beløbet overføres til:
Reg: 5994 Konto: 0008151028

HUSK! At skriv jeres/dit barns navn ved betalingen/overførelsen!

Der betales fuldt kontingent ved opstart i, i gangværende måned.
(Eks.: Hvis et medlem meldes ind den 21. marts, betales der for hele marts. Ved opstart efter d. 10 i måneden vil der dog ikke blive pålagt et rykkergebyr.)

Betalingsbetingelser: 
Senest den 10. i den måned betalingen dækker.
Ved for sen betaling påregnes kr. 100 i rykkergebyr.
2 måneders restance medfører automatisk udmeldelse ifølge vedtægterne for JUNIORKLUBBEN.

DER VIL HVER MÅNED KOMME EN REMINDER I FORHOLD TIL BETALING. HVIS DU/I HAR BETALT BEDES I SE BORT FRA DENNE REMINDER. MEN I BEDES REAGERE HURTIGST MULIGT, HVIS DER ER TALE OM EN RYKKER.

Medlemsskab ved sommerferien og sæsonskift:

Går du i 6.klasse, ophører dit medlemsskab automatisk ved sommerferien. Øverige medlemsskaber vil forsætte efter sommerferien, medmindre der foretages en udmelding. Husk selv, at regulere indbetalingen.

Udmeldelse:
Der er 1 mdr. opsigelsesvarsel fra d. 1. i hver måned.

OBS!
Vi beder alle medlemmer huske og respektere, at kassererens funktion er frivillig baseret.